Centre Zen Barcelona

inici > Ensenyaments > Altres sutres

Altres sutres

TRADUCCIÓ DELS QUATRE VOTS:

Els quatre vots es reciten diàriament en acabar el zazen. S’actualitzen els ideals del budisme Mahayana, pels quals s’anteposa l’alliberament de tots els éssers al propi i es fan els vots de practicar la Via de Buda més enllà de qualsevol dificultat.  

SHUJO MUHEN SEI GAN DO
Per nombrosos que siguin els éssers, faig el vot d’alliberar-los a tots.

BONNO MUJIN SEI GAN DAN
Per innombrables que siguin les il.lusions, faig el vot de vèncer-les totes.

HO MON MURYO SEI GAN GAKU
Per abundants que siguin les portes del dharma, faig el vot de travessar-les totes.

BUTSU DO MUJO SEI GAN JO
Per perfecte que sigui la Via de Buda, faig el vot de realitzar-la.

TRADUCCIÓ DEL JI HO SAN:

Dedicatòria de la cerimònia o recitació a tots el Budes del present, passat i futur. 

JI HO SAN SHI I SHI FU
A tots els Budes passats, presents i futurs de les deu direccions.

SHI SON BU SA MO KO SA
A tots els Bodhisattves i els Patriarques.

MO KO HO JA HO RO MI
El sutra de la gran saviesa que permet anar més enllà.

TRADUCCIÓ DEL SUTRA DEL KESA (TAKKESA GE):

Aquest petit sutra es canta cada matí en els temples i dojos. El kesa és l’hàbit de Buda que es va fer ell mateix a partir de robes rebutjades i brutes que va recollir, va netejar i va cosir. És el símbol de la transmissió de l’ensenyament i de la transformació d’un mateix. De la roba que ningú vol sorgeix l’hàbit del monjo, de Buda, i així totalment transformats podem ajudar a tots els éssers.

DAI SAI GEDA PUKU
Oh, vestit del gran alliberament.

MUSO FUKUDEN E
Kesa del camp de la felicitat ilimitada.

HI BU NYORAI KYO
Rebo amb fe l’ensenyament de Buda.

KODO SHOSHU JO
Per ajudar generosament a tots els éssers sensibles.