Centre Zen Barcelona

inici > Com ens organitzem

Com ens organitzem

Sota la direcció espiritual de Pere Taiho Secorún, la sangha del Centre Zen Barcelona està organitzada administrativament com a associació cultural registrada a la Generalitat de Catalunya (1983) i com a associació religiosa inscrita en el Registre d’Entitats Religioses (2010) del Ministeri d’Interior.

Associacions ambdues sense ànim de lucre, que estan dirigides, organitzades i mantingudes, benèvolament pels seus membres. Tots ells participen activament amb donatius i amb l’oferiment del seu temps i habilitats. El samu, activitat quotidiana, que és part important de l’ensenyament i de la pràctica zen, s’exerceix de diverses maneres i en diferents funcions.

També és entitat membre de la Coordinadora Catalana d’Entitats budistes.

La junta de l’Associació Centre Zen Barcelona està formada per:
President: Pere Taiho Secorún
Vicepresident: Josep Carles Moku Shin Valdés
Tresorer: Jordi Hosan Miquel
Secretària: Sílvia Taishin Palau
Responsable de costura: Antonia Ko Shin Baños
Responsable de samu: Carlos Ko Zan Rodríguez
Vocal 1:Laura Getsu Seki Berenguer
Vocal 2:Laura Zen Kyo Llimona
Vocal 3: Juan Do Jo Lozano
Vocal 4: Ana Do Yu Oliveras
Vocal 5: Ramon Badia
Vocal 6: Juan Carlos Shu Do Santin