Centre Zen Barcelona

inicio > noticias > Sakyadhita Spain

Sakyadhita Spain

02-06-14

S’ha creat recentment Sakyadhita Spain, l’associació integrada per dones de diferents tradicions budistes amb la missió d’aconseguir l’equitat de gènere en el budisme.

Els objectius són els següents:

1. Difondre i potenciar els ensenyaments de dones budistes, mitjançant la investigació, el debat i la divulgació.

2. Aconseguir que els textos i els ensenyaments budistes estiguin escrits en un llenguatge inclusiu, mitjançant la generació de metodologia, la relectura dels textos i la divulgació.

3. Promoure un àmbit d’intercanvi entre dones vinculades amb l’espiritualitat, mitjançant la creació d’aquest àmbit, l’intercanvi i la divulgació.

4. Fomentar l’equitat en l’àmbit monàstic, mitjançant la investigació i la proposta de canvis i millores.

5. Establir vincles amb països de parla hispana, per donar a conèixer Sakyadhita Internacional, promoure comissions de treball i crear una xarxa d’intercanvi i de suport entre les filials de Sakyadhita que s’estableixin en els països de parla hispana

Podeu trobar més informació al web de Sakyadhita Spain