Centre Zen Barcelona

inicio > noticias > Jornades de la sangha

Jornades de la sangha

17-01-17

Els dies 14 i 15 de gener es van portar a terme unes «Jornades de la sangha» en el Centre Zen de Barcelona per poder reflexionar de temes com la pràctica del zen en els nostres dies, la Sangha, el compromís amb la Via o el compromís amb va la pràctica. Van intervenir diferents monjos/es del Centre Zen, per després obrir el torn de paraula perquè tots els assistents poguessin fer les seves aportacions i comentaris.

Els temes tractats van ser:

1a Sessió: El zen de Dogen a occident i en el s. XXI.
1. Característiques del budisme zen soto. La seva essència per a la pràctica  avui.
2. La pràctica laica. Implantació del zen a occident.
3. Reptes i dificultats de la laïcitat. Pràctica i vida social.

2a Sessió: La Sangha.
1. Història i importància de la comunitat espiritual.
2. Què no ha de ser un grup religiós.
3. Característiques de la sangha avui.

3a Sessió: Compromís amb la Via. 
1. La presa de preceptes i ordenació de bodhisattva.
2. L’ordenació de monjo/a.
3.  La costura del kesa i el rakusu com a manifestació de la pràctica i el compromís.

4a Sessió: Compromís versus pràctica.
1. La pràctica al temple i a casa. Zazen i litúrgia.
2. L’acció desinteressada.
3. Tenzo: actitud, pràctica i servei.